c
Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!
Image Alt

O mandalách

Čo je to mandala?

Slovo mandala pochádza z jedného z najstarších jazykov – klasického sánktru. Je spojené z dvoch slov : „mand“, ktoré znamená „označiť“ a „la“ znamená „kruh“ alebo „posvätný stred“.

Prečo s mandalami pracovať?

Moderný spôsob života, kde väčšiu časť života prežívame v strese, môže spôsobiť, že sa začneme cítiť odlúčení od svojho pravého JA, od svojich najhlbších prianí a túžob. Práca s mandalami nám pomáha zjednotiť telo, myseľ a dušu, inak povedané  spojiť so sebou samým.

Kruh ako symbol vesmíru, nekonečna

Každá mandala je reprezentovaná kruhom ako prvotným symbolom vesmíru, z ktorého neskôr vzišli všetky ostatné tvary. Slnko a mesiac sú guľaté, tak isto ako miliardy hviezd na nočnej oblohe.

Mandaly a dary ZEME

Podobnosť mandaly a bunky – základnej stavebnej jednotky všetkého živého, vysvetľuje, prečo k nám tak mandaly na podvedomej úrovni prehovárajú. Či už ide o človeka, rastlinu alebo zviera, všetky bunky v sebe nesú informáciu potrebnú k regulovaniu bunkových funkcií a túto informáciu predávajú ďalšej generácii buniek.

Mandaly a životný cyklus

Kruh v mandale taktiež predstavuje cyklus života v prírode. Životný cyklus rastliny začína uchytením semienka v pôde. Semienko rastie vďaka výžive z pôdy, vlahy a slnka. Nakoniec vykvitne, vytvorí semienka a umiera.

Mandaly ako symbol duševného zdravia

Švajčiarsky psychológ Carl Jung bol inovátorom v štúdiu ľudského podvedomia. Podľa jeho teórie, je podvedomie akýmsi skladiskom univerzálnych tém a obrazov, ktoré nazval „archetypy“.