c
Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!

Čo je to mandala?

Slovo mandala pochádza z jedného z najstarších jazykov – klasického sánktru. Je spojené z dvoch slov : „mand“, ktoré znamená „označiť“ a „la“ znamená „kruh“ alebo „posvätný stred“.

Mandalky sú pre mňa akýmsi komunikačným nástrojom pre spojenie s naším vyšším JA, vnútorným JA, inými slovami povedané, s tým čo nás presahuje a je mimo nášho bežného chápania a zároveň nás spája s vlastnou dušou a otvára srdcovú čakru.

Pôvod a vznik mandaly je záhadou ako ľudstvo samo. Už v starovekých civilizáciách ľudia inštinktívne používali kruh k zobrazeniu všetkých aspektov ľudskej aj planetárnej existencie. Asi najznámejšie prepojenie s mandalami má pre nás v súčasnej dobe hinduistické a budhistické náboženstvo. V ich tradícií je mandala symbolom duchovnej cesty a vyjadrením mnohodimenzionálneho božského vesmíru. Zatiaľ čo hinduistická cesta hovorí o uvedomení si jednoty vlastného JA s božstvom, budhistická zdôrazňuje ľudskú prirodzenosť a potenciál k osvieteniu. Oba smery však vnímajú mandaly ako pomôcky pre duchovný rozvoj a ako jeden z nástrojov na podporu duševného zdravia.