c
Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!

Kruh ako symbol vesmíru, nekonečna

Každá mandala je reprezentovaná kruhom ako prvotným symbolom vesmíru, z ktorého neskôr vzišli všetky ostatné tvary. Slnko a mesiac sú guľaté, tak isto ako miliardy hviezd na nočnej oblohe. Mandalka nám môže symbolizovať všadeprítomnú posvätnosť v centre každodenného života. Stred kruhu-posvätnosť je beztvárna a bezrozmerná, neobmedzená a večná, bez počiatku a konca. Veľakrát v posvätnej architektúre starovekých civilizácií objavíme prepojenie kruhu a štvora, ktoré sa často kombinujú v starých, ľudmi vytvorených mandalách a stavbách. Štvorec je výtvorom človeka, zatiaľ čo kruh predstavuje božskosť. Ich spojenie symbolizuje prepojenie tela a ducha.