c
Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!

Mandaly a dary ZEME

Podobnosť mandaly a bunky- základnej stavebnej jednotky všetkého živého, vysvetľuje, prečo k nám tak mandaly na podvedomej úrovni prehovárajú. Či už ide o človeka, rastlinu alebo zviera, všetky bunky v sebe nesú informáciu potrebnú k regulovaniu bunkových funkcií a túto informáciu predávajú ďalšej generácií buniek. Bunka predstavuje potenciál, schopnosť a dynamickú energiu života samotného.

Pokiaľ sa pozrieme na svoj život ako mandalu, budeme môcť rozhodnúť, koho a čo pustíme dnu, a naopak kto a čo bude mať obmedzený prístup.

Keď sa lepšie okolo seba rozhliadneme, zistíme, že mandalky sú všade okolo nás. Sú v rastlinnej ríši (kvety, stromy, ovocie, zelenina…), živočíšnej ríši (pavúčia sieť, zvieracie rohy, korytnačí pancier, mušle,…) v zemi (minerály, kryštály), vo vzduchu (vzdušné víry) alebo vode (vodné víry, kvapky vody vytvárajúce na hladine kruh)….Je úžasné pozorovať túto krásnu hru farieb, tvarov a vôní.