c
Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!

Mandaly ako symbol duševného zdravia

Švajčiarsky psychológ Carl Jung bol inovátorom v štúdii ľudského podvedomia. Podľa jeho teórie, je podvedomie akýmsi skladiskom univerzálnych tém a obrazov, ktoré nazval „archetypy“.

Podľa Junga sa rovnaké obrazy a témy – narodenie, smrť, rodič, dieťa, svadba, zrada nachádzajú v snoch, mýtoch, ľudových poverách a náboženských symboloch po celom svete. V každej kultúre aj epoche dejín. Toto univerzálne skladisko podvedomého materiálu, ktorý je spoločný pre celé ľudstvo nazval „kolektívne nevedomie“.

V 40 rokoch 20 storočia začal Jung študovať mandaly, ktoré považoval za univerzálny archetyp. Počas viacerých rokov si overil, že práca s mandalami má hlboké liečivé účinky. Ich maľovanie a vyfarbovanie mu pomohlo obísť racionalitu a získať prístup k obrazom a energií vlastnej podvedomej mysle. Podľa neho bola cesta do stredu mandaly symbolom ľudského hľadania SEBA SAMÉHO – túžby stať sa tým, čím naozaj sme.

Jung cítil, že čím viac sa spojujeme s vlastným stredom – svojim pravým JA – tým viac uvoľňujeme energiu pre život. Pochopil, že všetko vo vnútri mandaly, nielen jej stred je súčasťou nášho JA, všetky vzájomne medzi sebou bojujúce aspekty osobnosti boli totožné ako univerzálne archetypy kolektívneho nevedomia. Mandala je OSOBNOSŤOU, je naplnená – nevedomou minulosťou plnou spomienok (či už potlačených alebo nie), súčasným životom s jeho zápasmi i túžbou rozvíjať potenciál svojho skutočného JA. Jung objavil, že vytváranie vlastných mandál nám pomôže obísť vír všedných každodenných myšlienok a použiť ich k vyriešeniu problémov cez intuíciu, koncentráciu, nájsť odpovede na otázky ohľadom vlastnej identity a zistiť, kde sa nachádzame a kam smerujeme.