c
Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!
Commode,With,Decor,In,Living,Room,Interior,,Dark,Green,Wall
IMG_2041 2
IMG_2042 2
IMG_2045 2
IMG_2058
Category:
&

Počiatok

Rozmer: 90×90 cm, maľba na hodváve

Cena: 420 Eur.

Kvet života symbolizuje stvorenie priestoru,času,hmoty a života v nich.Je to energetický žiarič,ktorý v mnohom pozitívne ovplyvňuje naše telo,dušu aj myseľ.Je dokonalým vyjadrením súhry neviditeľných energií,je základnou matricou pre tvorenie života.Pomáha človeku preniknúť do podstaty vecí a pochopiť univerzálny plán vesmíru a svoju úlohu v ňom,vidieť prepojenie vecí a chápať ako všetko so všetkým súvisí. Obraz je energetickým žiaričom- očisťuje od všetkej obmedzujúcej, blokujúcej a negatívnej energie, ktorá žaťažuje našu myseľ a udržuje nás v nižších vibráciách.Pomáha duchovné poznanie pretransformovať do fyzického života a tak je pre duchovne hľadajúcich a prebúdzajúcich sa ľudí nesmierne užitočný.Takisto je vynikajúcou pomôckou pri meditácii,pretože oslobodzuje myseľ od naučených alebo vyčítaných vzorcov z kníh,zbavuje nás  presvedčení presiaknutých do duše prostredníctvom rád a názorov druhých ľudí a prijíma nás spoliehať sa na svoju vlastnú duchovnú uvedomelosť a múdrosť.Tým nás oslobodzuje a dovoľuje nám spoznať vlastné spôsoby meditácie a rozvoja ducha,ktoré sú mnohonásobne účinnejšie pretože vychádzajú z osobného vnútorného rozhovoru s božskou podstatou v nás a následného pochopenia a prijatia vlastného videnia sveta.

Obraz je podporený krištálmi:

SAGENIT: prináša trpezlivosť, nádej a radosť do života, duševný nadhľad a bystrosť, posilňuje myslenie, koncentráciu, kreativitu, úprimnosť, priamočiarosť, vytrvalosť a cieľavedomosť, pomáha spoľahnúť sa sám na seba, prekonať starosti, strach, úzkosť, fóbie, depresie a beznádej
– uvoľňuje psychické aj duševné napätie, negatívne myšlienky, energetické, emočné a psychické bloky, posilňuje auru, meditácie, duchovnú komunikáciu

RUTIL: tento minerál údajne podporoval rast buniek, posiloval svalstvo a kosti, srdečné činnosti. Pomáhal liečiť pľucne a ľadvinové zápaly. Má pozitívny vply na duševné zdravie, sexualitu, podporoval nezávislosť, pomáhal pri prekonávaní stavov beznádeje.

OPALIT: 

vyrovnáva sily Jin a Jang, teda temnotu a svetlo, dva doplňujúce sa opaky spojené do jedného celku. Jin symbolizuje ženskosť, tmu a pasívne silu a Jang symbolizuje mužnosť, svetlú a tvorivú silu.
Opalit má jemnú energiu, je vhodný pre meditáciu. Používa sa na zlepšenie komunikácie na všetkých úrovniach, najmä duchovné.